Valmentajien koulutus salibandyssä

Suomen Salibandyliiton valmennuskoulutusjärjestelmä

Salibandy ei ehkä kilpailulajina ole saavuttanut suuren yleisön suosiota, vaikka Suomi onkin pokannut lajissa lukuisia maailmanmestaruuksia. Lajin kotoisampi ja monelle tutumpi muoto sähly sen sijaan on monille tuttu jo koululiikunnasta. Vaikka salibandy ei olisikaan kaikkien tietoisuuteen kantautunut, on se vaativaa urheilua, jossa asiantuntevalla valmennuksella on suuri merkitys joukkueen menestyksessä. Tässä artikkelissa kerromme salibandyvalmentajien koulutuksesta.

Valmentajien koulutusjärjestelmä

Salibandyvalmentajien koulutusjärjestelmä pohjautuu sekä kansallisiin että kansainvälisiin linjauksiin. Suomessa käytetään Suomen Salibandyliiton viisiportaista koulutusjärjestelmää, jossa eri tasojen koulutus on jaettu eri toimijoiden kesken.

Ensimmäisten kolmen tason koulutuksesta (tasot 1-III) on vastuussa lajiliitto eli Suomen Salibandyliitto. Käytännössä ykköstason valmentajakoulutukset pyritään toteuttamaan alueellisesti mahdollisimman lähellä valmentajan omaa, arkista toimintaympäristöä. Tasojen II ja III valmennukset ovat valtakunnallisia, ja ne järjestään Eerikkilän Urheiluopistolla.

Neljännen tason koulutus (taso IV, VAT) on ammatillisella tasolla tapahtuvaa koulutusta, jotka suunnittelevat ja toteuttavat maan suurimmat urheiluopistot. Koulutus järjestetään esimerkiksi Suomen Salibandyliiton yhteistyökumppanin, Eerikkilän Urheiluopiston kanssa. VAT-tasolla suoritettava koulutus on myös mahdollista integroida tason III koulutukseen, joka tunnetaan myös nimellä Huippuvalmentajakoulutus (HVK). Opiskelu tällä tasolla on intensiivistä, ja siihen tulee varata riittävästi aikaa.

Korkeimman eli viidennen tason opintoja voi suorittaa Jyväskylän yliopistossa, sen liikuntatieteellisessä tiedekunnassa. Tällöin pääaineeksi tulee valita valmennus- ja testausoppi tai liikuntapedagogiikka.

pääaineena Valmennus- ja testausoppia sekä Liikuntapedagogiikkaa.

mts_best